A-Kasse

Find den bedste og billigste A-kasse

Velkommen til AkasseMedlem.dk – din hjælp til valg af A-kasse. Når du får brug for en A-kasse er det ofte svært at finde den rette. Samtidigt er det svært at finde uvildig hjælp. Men nu kan du tage det helt roligt. Vi hjælper dig med at finde den perfekte A-kasse med flest medlemsfordele og måske også fagforening til dig. Find dine nye A Kasse herunder!

Det rigtige valg

AkassseMedlem.dk er den bedste sammenligningsside med A-kasse i Danmark. Vi ved at det kan være ret forvirrende, når man skal finde sig en A-kasse og måske også fagforening. Men her har vi gjort alt forarbejdet for dig, sammenlignet og fundet de bedste A-kasse på det danske marked. Som du kan se, tilbyder de fleste A-kasse også fagforening til deres medlemmer for et mindre beløb hver måned. Her er det vigtigt at oplyse, at der på ingen måde er et krav om at man også skal vælge en fagforening. Du kan derfor sagtens nøjes med at melde dig ind i en A-kasse, men vi anbefaler altid at man lige overvejer det en ekstra gang med hensyn til også at vælge en fagforening. Du kan vælge ud fra flere forskellige faktorer såsom medlemsfordele, mulighed for fagforening, lønsikring eller pris. Valget er dit.

Bliv medlem

Når du så har valgt den a-kasse du gerne vil være medlem af, skal du blot trykke på den grønne knap “Bliv medlem” udfor den valgte a-kasse. Herefter bliver du ført videre til selve denne a-kasse hjemmeside og kan fuldføre din indmelding der. Og nu kan du være helt rolig, for de udbydere af a-kasse som vil har udvalgt her på AkasseMedlem.dk har en nem og hurtig indmeldings process. Så når du alene eller i samarbejde med os har truffet dit valg, kører det hele let og smertefrit og du kan nu føle dig ekstra godt sikret. Rigtig mange danskere vælger at gøre brug af denne form for tryghed, da det jo omhandler deres privatøkonomi i sidste ende. Som vi ofte nævner, skal man se på det som en slags forsikring. En af de største fordele er dog at denne ikke er lovpligtig.

A-kasse er også for studerende

Det er ofte en fordel at være medlem af en a-kasse, allerede som studerende eller som elev. Det gode er, at de fleste a-kasse her er gratis mens du studerer. Det vil sige, at du først skal til at betale kontingent når du er færdig med sin uddannelse. En af fordelene ved at blive medlem allerede mens du læser er, at de fleste a-kasse tilbyder rådgivning, vejledning, netværk og sparring.

Minimum 1 år

Hvis du er medlem af a-kasse i mindst et år før endt uddannelse, kan du undgå karantæne perioden. Det er nemlig således, at du ikke vil kunne modtage dagpenge før efter en måned, hvis ikke du har været medlem i minimum 1 år. Omvendt kan du, hvis du har været medlem af en a-kasse i minimum et år, få dagpenge allerede fra første ledighedsdag. Her skal du dog huske, at hvis der er tale om studiejob, skal dette være forladt inden studiet slutter. Ellers er der mulighed for at få karantæne i 3 uger i sin a-kasse. Alternativt kan du bevare sit studiejob, og vælge at søge om supplerende dagpenge.

Gratis medlem i a-kasse

For at blive gratis medlem hos en a-kasse, skal du udfylde visse krav som gør sig gældende, dog kan der hos enkelte a kasse være yderligere krav. Det er derfor vigtigt at du undersøger markedet grundigt. Hos de fleste a kasse skal du være under 30 år, du må ikke modtage nogen form for offentlig som f.eks. barsels dagpenge. Derudover skal din uddannelse være mere end 1,5 år og her er det for det meste et krav, at uddannelsen er SU-berettiget. Det er også et krav, at du ikke tjener mere end hvad der svarer til dagpengesatsen inklusiv ens SU.

Kontingentfritagelse

Hvis du derimod er over de 30 år, er der nogle krav der gør sig gældende for at kunne opnå kontingentfritagelse i a-kasse. Her skal du allerede være i gang med at betale til ens efterløn og du skal minimum have 1 år tilbage af uddannelsen. Ydermere skal du have været i arbejde i mindst et år før du er begyndt på uddannelse samt imedens været medlem af en a kasse.

Vigtigt

Det er dog vigtigt at bide mærke i, at det kun er muligt at opnå kontingentfritagelse i en periode på fem år. Så hvis du vil tage en uddannelse på 5 år eller mere, skal du ikke tilmelde dig gratis studiemedlemsskab i a-kasse fra begyndelsen af. Det kan nemlig være en god ide at vente 1 år, hvis du skulle risikere at droppe ud og starte nyt studieforløb. Så kan det nemlig være svært at opnå kontingentfritagelse i a kasse under hele sit uddannelsesforløb.

Medlem af a-kasse som nyuddannet

Efter endt uddannelse er det vigtigt, at du husker at melde dig ind i en a-kasse. Eller hvis du i forvejen er studiemedlem, skal du skifte til dimittend/nyuddannede og dette skal ske senest 14 dage efter du er blevet færdiguddannet. Hvis du gør dette, har du krav på at få dagpenge i a-kasse efter en måneds karantæne. Dog kan du få dagpenge fra din første ledighedsdag, hvis du har været studiemedlem eller betalende medlem i mindst 1 år før endt uddannelse.

Meld dig ind senest 14 dage efter endt uddannelse

Det er vigtigt, at du husker at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter du har afsluttet din uddannelse. Ellers siger lovgivningen nemlig, at du ikke har ret til at modtage dagpenge, før du har arbejdet fuldtid i 1 år samt samtidigt været medlem af en a kasse. Dette gør sig også gældende hvis du er studiemedlem og ikke husker, at få skiftet status fra studiemedlem til nyuddannede, så dvs. fra gratis medlem til betalende medlem. For det meste skal du ved indmeldelsen i a-kasse af dit studiemedlemskab angive det tidspunkt, som du forventer at dimittere.

Her vil ens a-kasse så henvende sig til dig cirka en måned før den forventede dimission, dette gør de for at minde dig om at du skal huske at skifte din status hos a kassen. Måske har du allerede fundet dig en job og ikke har planer om, at skal på dagpenge med det samme. Her er det dog stadig vigtigt, at du får meldt dig ind i a-kasse eller skiftet status senest 14 dage før du er færdig som studerende. Dette er især vigtigt, hvis du skulle gå hen og blive ledig før du har gennemført et års fuldtidsarbejde, for så har du nemlig ikke ret til dagpenge fra a-kasse.

Eksamen skal være afsluttet og bestået

De 14 dage du har til at melde dig ind i en a kasse eller skifte fra studiemedlem til nyuddannet, skal ske efter du har afsluttet studiet. Eksamen kan blive afsluttet på flere måder, alt efter hvilken uddannelse man tager. Nogle steder skal sidste eksamen være bestået, sidste karakter skal være modtaget, og så skal alt studieaktivitet være afsluttet. På andre studier afsluttes uddannelsen med en mundtlig eksamen, hvor man får karakter for dette og her anses studiet for at være afsluttet denne dag. Nogle afslutter deres uddannelse med en skriftlig aflevering af et speciale, og her er uddannelsen slut når ens vejleder og censor har underskrevet den såkaldte eksamensblanket.

En sidste chance

Hos flere a-kasser har du heldigvis en chance mere, hvis nu du skulle have glemt at melde dig ind 14 dage efter din sidste eksamen. Du har nemlig mulighed for, at melde dig ind i a-kasse igen senest 14 dage efter at dit uddannelsessted har afsendt dit eksamensbevis.