A-kasse for studerende

Det er ofte en fordel at være medlem af en a-kasse, allerede som studerende eller som elev. Det gode er, at de fleste a-kasse her er gratis mens du studerer. Det vil sige, at du først skal til at betale kontingent når du er færdig med sin uddannelse. En af fordelene ved at blive medlem allerede mens du læser er, at de fleste a-kasse tilbyder rådgivning, vejledning, netværk og sparring. Så søger du en A-kasse for studerende, er du kommet til det rigtige sted.

Vælg den perfekte A-kasse for dig herunder

Alle A-kasser er gratis at være medlem af under uddannelse!

A-kasse til studerende

Hvis du er medlem af a-kasse i mindst et år før endt uddannelse, kan du undgå karantæneperioden. Det er nemlig således, at du ikke vil kunne modtage dagpenge før efter en måned, hvis ikke du har været medlem i minimum 1 år. Omvendt kan du, hvis du har været medlem af en a-kasse for studerende i minimum et år, få dagpenge allerede fra første ledighedsdag. Her skal du dog huske, at hvis der er tale om studiejob, skal dette være forladt inden studiet slutter. Ellers er der mulighed for at få karantæne i 3 uger i sin a-kasse. Alternativt kan du bevare sit studiejob og vælge at søge om supplerende dagpenge.

Gratis medlem i a-kasse

For at blive gratis medlem hos en a-kasse for studerende, skal du udfylde visse krav som gør sig gældende, dog kan der hos enkelte a-kasser være yderligere krav. Det er derfor vigtigt, at du undersøger markedet grundigt. Hos de fleste a-kasser skal du være under 30 år. Desuden må du ikke modtage nogen form for offentlig ydelse såsom eksempelvis barsel eller dagpenge. Derudover skal din uddannelse være mere end 1,5 år, og her er det for det meste et krav, at uddannelsen er SU-berettiget. Det er også et krav, at du ikke tjene mere, end hvad der svarer til dagpengesatsen inklusiv ens SU.

Kontingentfritagelse

Hvis du derimod er over de 30 år, er der nogle krav, der gør sig gældende for at kunne opnå kontingentfritagelse i a-kasse for studerende. Her skal du allerede være i gang med at betale til din efterløn og du skal minimum have 1 år tilbage af uddannelsen. Ydermere skal du have været i arbejde i mindst et år, før du er begyndt på uddannelse samt imedens været medlem af en a-kasse.

Vigtigt

Det er dog vigtigt at bide mærke i, at det kun er muligt at opnå kontingentfritagelse i en a-kasse for studerende i en periode på fem år. Så hvis du vil tage en uddannelse på 5 år eller mere, skal du ikke tilmelde dig gratis studiemedlemsskab i a-kasse fra begyndelsen af. Det kan nemlig være en god ide at vente 1 år, hvis du skulle risikere at droppe ud og starte nyt studieforløb. Så kan det nemlig være svært at opnå kontingentfritagelse i a-kasse under hele sit uddannelsesforløb.

Medlem af a-kasse som nyuddannet

Efter endt uddannelse er det vigtigt, at du husker at melde dig ind i en a-kasse. Eller hvis du i forvejen er studiemedlem, skal du skifte til dimittend/nyuddannede, og dette skal ske senest 14 dage efter, du er blevet færdiguddannet. Hvis du gør dette, har du krav på at få dagpenge i a-kasse efter en måneds karantæne. Dog kan du få dagpenge fra din første ledighedsdag, hvis du har været studiemedlem eller betalende medlem i mindst 1 år før endt uddannelse.

Meld dig ind senest 14 dage efter endt uddannelse

Det er vigtigt, at du husker at melde dig ind i en a-kasse senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse. Ellers siger lovgivningen nemlig, at du ikke har ret til at modtage dagpenge, før du har arbejdet fuldtid i 1 år samt samtidigt været medlem af en a-kasse. Dette gør sig også gældende, hvis du er studiemedlem og ikke husker at få skiftet status fra studiemedlem til nyuddannede. Det vil altså sige ikke få skiftet fra gratis medlem til betalende medlem. For det meste skal du ved indmeldelsen i a-kasse af dit studiemedlemskab angive det tidspunkt, som du forventer at dimittere.

studerendeonline.dk kan du læse mere om, hvorfor du burde melde dig ind i en a-kasse som studerende.

A-kasse som færdig uddannet

Når du er færdiguddannet, vil din a-kasse henvende sig til dig cirka en måned før den forventede dimission. Dette gør de for blot at minde dig om, at du skal huske at skifte din status hos a-kassen. Måske har du allerede fundet dig et job og ikke har planer om, at du skal på dagpenge med det samme. Her er det dog stadig vigtigt, at du får meldt dig ind i a-kassen eller skiftet status senest 14 dage før, du er færdig som studerende. Dette er især vigtigt, hvis du skulle gå hen og blive ledig, før du har gennemført et års fuldtidsarbejde, for så har du nemlig ikke ret til dagpenge fra a-kasse.

Eksamen skal være afsluttet og bestået

De 14 dage, du har til at melde dig ind i en a-kasse eller skifte fra studiemedlem til nyuddannet, skal ske, efter du har afsluttet studiet. Eksamen kan blive afsluttet på flere måder. Dette er alt efter, hvilken uddannelse man tager. Nogle steder skal sidste eksamen være bestået, sidste karakter skal være modtaget, og så skal alt studieaktivitet være afsluttet. På andre studier afsluttes uddannelsen med en mundtlig eksamen, hvor man får karakter for dette, og her anses studiet for at være afsluttet denne dag. Nogle afslutter deres uddannelse med en skriftlig aflevering af et speciale, og her er uddannelsen slut når ens vejleder og censor har underskrevet den såkaldte eksamensblanket.

En sidste chance

Hos flere a-kasser har du heldigvis en chance mere, hvis nu du skulle have glemt at melde dig ind 14 dage efter din sidste eksamen. Du har nemlig mulighed for at melde dig ind i a-kasse igen senest 14 dage efter at dit uddannelsessted har afsendt dit eksamensbevis.

A-kasse til dimittend

Dimittend er et fagudtryk, som er forholdsvis ukendt blandt den almindelige borger, men er samtidigt ekstremt vigtigt at kende til. Derfor vil vi her på vores sammenligningsside AkasseMedlem.dk belyse dette for dig.

Når man i Danmark har taget en uddannelse, er der nemlig stor sandsynlighed for, at man efterfølgende er berettiget til at modtage dagpenge igennem en a-kasse for studerende. Kravet for den gennemført uddannelse er blot, at denne skal være erhvervsmæssig og have en varighed på minimum 18 måneder. Dog kan der også være tale om 3 halvårlige semestre som fuldtidsstudium, men hvis det derimod er et deltidsstudium, skal dette have en længde svarende til et fuldtidsstudium. Du er som altid velkommen til at kontakte os, for at få bekræftet om netop din uddannelse gør dig til dimittend.

Uddannelse

Hvis din uddannelse gør dig til dimittend, betyder det nemlig, at du kan modtage dagpenge. Dette er selvsagt betinget af, at du er medlem af en a-kasse for studerende. Endvidere er der en speciel dagpengesats for dimittend, hvilket går under betegnelsen dimittendsats. Det skyldes, at de beløb, man får udbetalt i dagpenge, er forskellige, ud fra om man eksempelvis er blevet opsagt fra sin stilling, eller om man netop har færdiggjort en uddannelse. Dagpengesats er et højere beløb end dimittendsats.

Dimittend – Din ret til dagpenge

Som studerende får man ofte tilbud om at blive gratis medlem i en a-kasse, hvilket også er rigtig fint. For hvis du har som minimum har været medlem det seneste år, vil du være berettiget til dagpenge, så snart din uddannelse er gennemført. I dette tilfælde vil du få udbetalt dagpenge efter gældende dimittendsats.

Man snakker om at afskaffe Dimittendsatsen. Det kan du læse mere om her på Jyllands Posten.

Står du i en situation, hvor du har været medlem i under 1 år, mens du var under uddannelse? Eller har du måske slet ikke har været medlem, så er der stadig håb forud. Her kan du bare først få dagpenge en måned efter endt uddannelse. Igen her vil dine dagpenge blive udbetalt ifølge den dimittendsats, der er på det tidspunkt.

Vigtigt

Det er vigtigt, at du husker på, at du kun har 2 uger til at søge optagelse og blive medlem efter din uddannelse afsluttes. Her kan vi oplyse, at en uddannelse betragtes som afsluttet, når sidste eksamen er bestået, alle karakterer er modtaget og alle studieaktiviteter er færdige. I tilfælde af at dit eksamensbevis bliver udstedt på samme dag som din uddannelse, vil denne dato være den gældende.

Bliv medlem i en A-kasse nu

Hvis du har fundet ud af, at din uddannelse giver dig ret til dagpenge som dimittend og til den gældende dimittendsats, så skal du bare bliv medlem af en a-kasse for studerende nu. Så snart du er blevet medlem, vil du kunne begynde at få udbetalt dagpenge hver måned. Det giver dig en stor økonomisk tryghed, når du er på arbejdsmarkedet som ledig og jobsøgende. Så hvad venter du på – bliv medlem i en a-kasse nu.

A-kasse og retten til dagpenge som færdiguddannet

Du er endelig færdig med din uddannelse, men hvordan foregår det i forhold til retten til dagpenge som færdiguddannet? Du har sikkert og forhåbentligt, som mange andre, valgt uddannelse fra hjertet – ikke ud fra fornuften. Med det mener vi, at du måske ikke har skelet så meget til jobmuligheder indenfor dit fag. Du har derimod valgt det, du har lyst til – uanset hvilke jobmuligheder der måtte være efter endt uddannelse. Som medlem i en a-kasse har du mulighed for at få dagpenge som færdiguddannet.

Hvad med økonomien?

Når du er færdiguddannet, er det dermed ikke sikkert, at der står et job og venter på dig. Her vil du opleve vigtigheden i at have et medlemskab i en a-kasse, så du kan få dagpenge som færdiguddannet. Sommetider er det nødvendigt, at du venter på jobbet.

Jamen, hvad skal jeg så leve af, tænker du. Du vil altid kunne opnå dagpenge i ventetiden mellem uddannelse og job. Du er det, man kalder dimittend, og kan dermed opnå dimittendsats. Det er dagpenge for nyuddannede ledige. Men det kræver, at du er medlem af en a-kasse, hvis du vil modtage dagpenge som færdiguddannet.

Hvor meget kan jeg få som medlem i en a-kasse?

Som dimittend kan du få dagpenge som færdiguddannet – enten fra 1. dag efter endt uddannelse eller efter en måned. Dog er det et forbehold, at du har et medlemskab i en a-kasse for studerende. Dimittendsatsen er i dag 13.151, hvilket er cirka 70% af højeste dagpengesats. Hvis du har børn, og dermed er forsørger, kan du få 15.080, hvilket er cirka 80% af højeste dagpengesats. Så du bliver bestemt ikke rig, men det er nok til at få det til at hænge sammen, indtil jobbet dukker op. Så glem endelig ikke at bliv medlem af en a-kasse, for at kunne indkassere dagpenge som færdiguddannet.

Medlem af a-kasse eller ej

Hvis du gennem din studietid har været gratis medlem af en a-kasse, er du berettiget til dagpenge som færdiguddannet fra dag ét. Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst et år, for at opnå retten til dagpenge som færdiguddannet fra 1. dag. Hvis du derimod ikke har været a-kasse medlem, er du lidt uheldigere stillet, idet der så vil gå en måned, før du modtager dagpenge som færdiguddannet. For at opnå dagpenge en måned efter endt uddannelse er det vigtigt, at du melder dig ind i en a-kasse hurtigst muligt. Du har højst 2 uger til at søge optagelse i en a-kasse.

Hvilken a-kasse skal jeg som studerende vælge?

Der findes et hav af a-kasser, som kan hjælpe i forhold til dagpenge som færdiguddannet. Disse har forskellige ting at byde på. Nogle af tilbuddene er gode for nogle, og nogle af dem er gode for nogle andre. Du kan her på siden akassemedlem.dk danne dig et overblik over de forskellige a-kasser, og hvad de har at byde på.

Vi anbefaler selvsagt, at du vælger den rette a-kasse første gang. Naturligvis er der også forskel i pris for medlemskab. Det er værd at undersøge markedet nøje. Men find en, og meld dig ind – hellere lidt for tidligt end lidt for sent – og få dagpenge som færdiguddannet.

På vores side om A-kasser, kan du læse mere omkring hvad en a-kasse er.

Nyd din uddannelse og få dagpenge som færdiguddannet

Nyd, at det hele snart er slut, og at du kan få dagpenge som færdiguddannet. Glæd dig over, at du valgte uddannelse med hjertet. Du bliver et gladere og mere tilfreds menneske, hvis du laver noget, du har lyst til og er god til. Jobbet skal nok komme, og hertil får du jo også hjælp i din a-kasse. Det er i hvert fald det hele værd at vente på det. Og du er ovenikøbet sikret dagpenge som færdiguddannet, mens du venter. Husk blot lige det der med tilmelding til a-kasse. Så kan det ikke gå helt galt.