A-Kasse Wiki

A-kasse Wiki

Vil vil her på siden forsøge at kaste lys over de mest almindelige udtryk der bruges i forbindelse med A-kasser og fagforeninger.

Skulle du mangle svar på et eller flere udtryk, er du mere end velkommen til at kontakte os.

A-kasse

En A-kasse er en slags forsikring mod arbejdsløshed. Ordningen er finansieret af staten og betales i form at et mindre beløb hver måned. A-kasse sikrer folk mod at skulle være på kontanthjælp, hvis man skulle blive ledig på arbejdsmarkedet. Når man er medlem af en A-kasse modtages der nemlig dagpenge, hvis man ender i en situation som arbejdsløs.

Læs mere om valg af A-kasse.

Arbejdsløs

At være arbejdsløs betyder simpelthen bare at du går uden arbejde og derfor er ledig på det danske arbejdsmarked. Der kan være mange grunde til at man er endt som arbejdsløs. Du kan være blevet fyret, du kan have sagt op, gået på pension eller noget helt fjerde. Uanset hvad, så er du bedre stillet som medlem i en A-kasse.

Dagpenge

Dagpenge er en slags kompensation fra din A kasse for at du er blevet arbejdsløs, som bliver udbetalt hver måned som almindelig løn. Du har måske også stødt på udtrykket arbejdsløshedsdagpenge, som blot er et andet ord for dagpenge. Du kan også få dagpenge i forbindelse med sygdom, men i det tilfælde kaldes det så sygedagpenge.

Dagpengesats

En dagpengesats er det beløb du hver måned får udbetalt i dagpenge fra din A-kasse. Dagpengesatsen er afhængig af hvad du de sidste 3 måneder har fået i løn eller om du lige er blevet færdig med din uddannelse. Dagpengesats er derfor noget der bliver beregnet helt individuelt.

Efterløn

Efterløn kaldes også for en tilbagetrækningsydelse, da det er en ydelse som udbetales i og med at du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet. For at få udbetalt efterløn er det et krav at du er medlem af en A kasse og betaler et såkaldt efterlønsbidrag. En eventuel betaling til denne efterlønsordning er helt frivillig. Du kan til- og framelde dig som du vil løbende.

Fagforening

En fagforening er en evigtvarende association af lønmodtagere indenfor en given branche eller et fag. Denne er dannet med henblik på at tilgodese medlemmernes interesser når det gælder arbejdsforhold og andre vilkår på jobbet. Du kan som medlem gøre brug af din fagforening, hvis der er opstået et tilfæde på dit arbejde som ikke er retfærdigt. Her hjælper en fagforening dig og sikrer at alt kører efter bogen.

Læs mere om valg af fagforening.

Ferieregler

Det er vigtigt at du hele tiden holder dig opdateret i forhold til ferieregler når du er medlem i en A-kasse og får dagpenge. Når du er ledig på arbejdsmarkedet kan du nemlig ikke få dagpenge mens du afholder din ferie. I en situation som denne vil du kunne få udbetalt feriepenge eller feriedagpenge, hvis du selvfølgelig har optjent retten dertil.

Genoptjeningskrav

Et genoptjeningskrav er rent fatisk bare den tid du skal have arbejdet for at være berettiget til at modtage dagpenge. Når man går ledig kan man ende i en forfatning, hvor ens dagpengeret er blevet opbrugt. Dette kan være ret problemfyldt for de fleste danskere. Her på AkasseMedlem.dk anbefaler vi derfor vores brugere hele tiden at holde sig opdateret med nuværende og gældende genoptjeningskrav.

Lønsikring

Lønsikring er med andre ord bare en forsikring for din månedlige løn. Det er en tillægsforsikring som kan tilføjes når du er A kasse medlem i Danmark. En lønsikring er noget du vælger og får mod et mindre beløb hver måned. Lønsikring udbetales hvis du er arbejdsledig og tillægges dine dagpenge, så du får et beløb udbelt pr måned som svarer til din normale løn.

Overenskomst

En overenskomst er når der indgåes en aftale ansættelses- og lønforhold for flere lønmodtagere. På den måde adskiller denne sig fra den individuelle ansættelseskontrakt, som du underskriver ved din ansættelses start. Mange arbejdsgivere i Danmark forsøger i stor stil at blive underlagt en overenskomst, da de uden denne har mulighed for at udforme ansættelseskontrakter præcis som de vil.