Bedste A-kasse i 2020

Ja hvem er egentlig Danmarks bedste a-kasse i 2019? Der findes mange a-kasser i Danmark, og det kan derfor være svært at finde den bedste a-kasse. Men hvordan vælger du så den bedste a-kasse? Der er visse faktorer, du bør anskue, før du vælger en. Vi har vurderet, at Frie Funktionærer er Danmarks bedste i 2019, når man ser det samlet set.

Dog kan du ved at læse med her se oversigter over de forskellige parametre, der har spillet ind i vores vurdering. Her kommer vi ind på

 • Medlemsantal
 • Trustpilot
 • Pris
 • Færrest klager

Hvilket, vi mener, er grundlaget for Danmarks bedste a-kasse. Læs med herunder, og find ud af, hvad vores vurdering bygger på.

Vælg den perfekte A-kasse for dig herunder

Bedste A-kasse ud fra Medlemsantal

Det samlede antal af medlemmer i landets a-kasser stiger i dag stødt. Flere og flere melder sig stadig ind i en a-kasse. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) har offentliggjort antallet afregnede medlemsbidrag fra februar år 2019, og det er netop disse tal, der tages udgangspunkt i.

Ifølge STAR er Faglig Fælles Akasse den a-kasse med flest afregnede medlemsbidrag i alt. det indbefatter altså både fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede. Efterfølgende for Faglig Fælles Akasse kommer Akademikernes a-kasse som er Danmarks største a-kasse for højtuddannede. I modsætning til dette ligger HK på en tredje plads. HK sikrer økonomisk tryghed til folk, der arbejder inden for eksempelvis handel, kontor, kommunikation, IT, logistik mm., og er Danmarks ældste a-kasse.

På en fjerde plads, set i forhold til medlemsantal er Kristelig, som er en tværfaglig og tværpolitisk organisation, der går ind for dialog og forhandling frem for konfrontation og strejke. Kristelig er dog lige efterfulgt af FOA – Fag og arbejde, der ligeså varetager lønmodtagernes interesser på arbejdsmarkedet ved at forhandle overenskomster, føre faglige sager mm.

Med udgangspunkt i medlemsantallet for de enkelte a-kasser, kan man altså konstatere at Faglig Fælles Akasse, er den a-kasse med flest medlemmer. Dette kan der være flere grunde til, men det viser, at der er stor tilknytning til a-kasse, og er et tegn på, at a-kasse lever op til forventningerne. Dog er det vigtigt også at have andre faktorer in mente, når man skal vælge den bedste a-kasse, og her kan man eksempelvis inddrage anmeldelser på Trustpilot.

Bedste A-kasse på Trustpilot

Herunder finder du de a-kasser, som kunderne har givet den bedste bedømmelse i kategorien A-kasse på Trustpilot. Disse er rangeret efter TrustScore. TrustScoren er ikke blot et gennemsnit af anmeldelserne, men er derimod en måling af kundetilfredsheden baseret på serviceanmeldelser indsamlet på Trustpilot.

Ved at benytte sig af TrustScoren går kunderne et hurtigt overblik over en virksomheds anmeldelser med mest vægt på de nyeste anmeldelser fremfor de ældre. Formlen, der udregner TrustScoren, tager blandt andet højde for antal af anmeldelser, anmeldelsernes alder og hver anmeldelses stjernebedømmelse. En virksomheds TrustScore bliver genberegnet, hver gang virksomheden får en ny anmeldelse på Trustpilot.

Hver anmeldelse på Trustpilot har en stjernebedømmelse givet af den bruger, der har skrevet anmeldelsen. Hver stjernebedømmelse mellem 1 og 5 bliver tildelt en TrustScore-værdi mellem 0 og 10.

Hver gang, der kommer en ny anmeldelse, gælder følgende altså for virksomhedens endelige TrustScore:

 • Hver stjernebedømmelse tildeles en værdi mellem 0 og 10
 • Hver anmeldelses betydning afhænger af dens alder
 • Det bayesianske gennemsnit bruges i udregningen

Det endelige resultat er en TrustScore, der spænder fra 0,0 til 10,0, og som vises på din virksomheds profilside. Derudover vises en visuel stjernebedømmelse for din virksomhed baseret på din TrustScore.

Vi vil her nedenfor give en overblik over de fem øverste a-kasser på Trustpilot:

Når man vurderer a-kasser ud fra Trustpilot, så ligger a-kassen Frie øverst med en TrustScore på 9,3. Dermed rangerer Frie som nummer 1 ud af 18 i kategorien A-kasse.

Her roser brugerne blandt andet Frie for deres gode, faglige sparring, og måden hvorpå Frie formår at formidle klar kommunikation i sin rådgivning. Frie får ros for at være en god fagforening, der tager sig godt af sine medlemmer, hvor man aldrig kommer til at gå forgæves.

CA Karrierepartner og a-kasse for højuddannede i erhvervslivet rangerer som nummer 2 ud af 18 i kategorien A-kasse på Trustpilot. Dette er med en TrustScore på 8,9. CA får ros for blandt andet hurtig respons og afklaring, hvor man får svar på sine spørgsmål. Her bliver man mødt af en venlighed og konstruktiv indstilling. Dog bærer nogle af anmeldelserne også præg af, at kunderne har oplevet dårlig kundeservice, hvilket blandt andet medvirker til, at CA ikke ligger nummer 1 i kategorien A-kasse.

På en tredje plads kommer a-kassen Lederne. Lederne er en faglig organisation og a-kasse for alle ledere og særlig betroede medarbejdere, og de får blandt andet ros for god, professionel og produktiv sparring og kompetent hjælp. Dog får Lederne en smule kritik for langsommelighed og utroværdige forretningsmetoder. Dette medvirker, at Lederne ligeledes lander på en TrustScore på 8,9.

Business Danmark havner på en fjerde plads over de danske a-kasser på Trustpilot. Business Danmark er den eneste a-kasse i Danmark, der har speciale i salg og marketing. Dette skaber troværdighed for kunderne, der har erhverv inden for dette, og det er netop også noget af det, som Business Danmark får ros for; nemlig deres troværdighed. Derudover får de blandt andet også rosende ord for deres gode service. Business Danmark ender med en TrustScore på 8,9.

Brugerne er i særdeleshed også tilfredse med Det Faglige Hus som a-kasse, og dette medvirker, at Det Faglige Hus ender på en femte plads på Trustpilot. Det Faglige Hus reklamerer selv med, at de er Danmarks billigste a-kasse. Dette er også noget af det, brugerne ligger vægt på, da de blandt andet får ros for venlige medarbejdere og gode priser. Det Faglige Hus ender med en TrustScore på 8,9.

Bedste A-kasse på prisen

Når man skal vælge sin a-kasse, er det oplagt at have prisen in mente. Dog skal man huske på, at man aldrig skal vælge en a-kasse kun på prisen, men man skal derimod have andre ting med i sine overvejelser. Når man inddeler a-kasserne efter pris med den billigste øverst, så vil top fem se sådan ud:

 1. Akademikernes pris/md: 440 kroner
 2. FTFa pris/md: 448 kroner
 3. Business Danmark pris/md: 470 kroner
 4. min A-kasse pris/md: 470 kroner
 5. Det Faglige Hus pris/md: 476 kroner

De priser, som der er taget udgangspunkt i, er de seneste priser for hver a-kasse fra år 2019. Priserne er for prisen for medlemskab af a-kassen alene per måned. Dermed inkluderer denne pris altså ikke medlemskab i en fagforening, hvilket er noget, som man a-kasser også tilbyder.

Priserne dækker over bidrag til administration, forsikringsbidrag og ATP. Dog er forsikringsbidraget og ATP ens for alle a-kasser, da det er et beløb, der betales til staten.

Når man ser på listen ovenfor, så kan man hurtigt se, at der ikke er meget forskel i priserne for en a-kasse. Derfor understreger vi igen, at man ikke skal vælge en a-kasse udelukkende baseret på prisen, men at man skal have andre ting med i sine overvejelser – såsom færrest klager, Trustpilot og/eller flest medlemmer.

Bedste A-kasse ud fra færrest klager

Her er der taget udgangspunkt i en rapport, der er foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), som hvert år laver en statistik over de klagesager som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler.

Hvis et medlem af en a-kasse ønsker at klage over en afgørelse, som a-kassen har truffet, kan medlemmet få sin klage behandlet i CKA. CKAs hovedopgave er altså at behandle medlemmers klager over deres a-kasses afgørelser.

Den seneste rapport over antal klager ved a-kasserne viser, at klagerne især omhandler ret til dagpenge, tilbagebetaling og sanktion og optagelse og medlemskab. Ifølge rapporten har a-kassen HK modtaget flest klager efterfulgt af Det Faglige Hus og 3F. Sagerne, der blev opgjort fra disse a-kasser, udgjorde samlet set cirka 30 procent af samtlige sager behandlet i CKA. Dog er antallet af klager over a-kasser samlet set faldt med cirka 15% over de seneste par år.

Hvem er Danmarks bedste a-kasse?

På baggrund af ovenstående parametre, har vi valgt, at det er Frie Funktionærer, der agerer som Danmarks bedste a-kasse i 2019. Dette er valgt på baggrund af en god Trustpilot score. Dette skyldes flere ting:

Det eneste sted, hvor en a-kasse kan differentiere sig selv fra de øvrige er på prisen, og de ekstra services de tilbyder. I denne sammenligning af a-kasserne har vi dog valgt ikke at tage udgangspunkt i priserne, da prisen for en a-kasse stort set er den samme, hvilket også kommer til udtryk i ovenstående afsnit. Der er ikke stor forskel på den dyreste og billigste a-kasse.

I stedet vurderer vi, at man skal tage et kig på den service, som den enkelte a-kasse tilbyder dens medlemmer. Det kan dog være svært at vurdere ud fra den enkelte a-kasses hjemmeside, hvilket gør det oplagt at inddrage TrustScoren. TrustScoren er nemlig et nøgletal for a-kassen performance, da den er et mål for, hvor stor kundetilfredsheden er. Og hvem kender egentlig a-kassen bedre end dens medlemmer? Så derfor er det et ganske godt udgangspunkt.

Læs mere om A-kasser på vores side om A-kasser.