Fagforening

Hvilken fagforening skal jeg vælge?

Har du også undret dig over hvilken fagforening du skal vælge? Så er du ikke den eneste. Vi har samlet de bedste og billigste fagforeninger herunder og samtidig giver vi dig svar på de mest stillede spørgsmål om fagforeninger

Her på AkasseMedlem.dk hjælper vi dig helt uvildigt med at finde den helt rette fagforening til en yderst fordelagtig pris. På den måde er du med til at sikre dig de bedste forhold og vilkår på din arbejdsplads.

Her på AkasseMedlem.dk hjælper vi dig helt uvildigt med at finde den helt rette fagforening til en yderst fordelagtig pris. På den måde er du med til at sikre dig de bedste forhold og vilkår på din arbejdsplads.

Vælg den perfekte fagforening for dig herunder

Er en billig fagforening et dårligt valg?

Ja det er et godt spørgsmål, men alt er relativt, når man snakker pris. Man skal selvfølgelig starte med at kigge på det, man får ud af sin fagforening. Det er forskelligt fra person til person, hvad man vil have ud af en fagforening. Vil man have nogen, der forhandler for en, eller er det generel juridisk rådgivning, man vil have?

Der kan være stor forskel på fagforenings priser, og prisen kan rangere helt ned til 50 kroner om måneden og helt op til 600 kr. Nogle gange kan det koste endnu mere. 600 kr. kan også være billigt, hvis man føler, man får noget ud af det. Så i bund og grund afhænger en billig fagforening af, hvad du selv synes, du får ud af den.

Der findes groft sagt to forskellige slags fagforeninger; den traditionelle fagforening og de gule fagforeninger. Forklaringen på hvad de to slags fagforeninger er, giver vi herunder.

På den måde kan du skabe dig et bedre overblik og dermed opnå den bedste mulighed for at vælge, hvilken fagforening du vil melde dig ind i, og om du synes, det er en billig fagforening.

Men for at svare spørgsmålet inden vi går videre, er en billig fagforening er dårligere valg? Så nej ikke altid.

Læs med længere nede, og find ud af, hvilken fagforening du skal vælge

De traditionelle og de gule fagforeninger

Der er som sagt to forskellige slags fagforeninger – den billige fagforening og den dyre – den hvor man får lidt, og den hvor man får meget støtte.

Den traditionelle fagforening er den, som vi forbinder med den “gammeldags” slags fagforening. De kæmper for arbejderne, som de selv vil sige, men der findes også mere moderne og en ny slags fagforening, som man kalder de gule fagforeninger. Dem vil vi selvfølgelig forklare hvad forskellen er på, men først får du en hurtig forklaring på, hvad en gul fagforening er.

Men hvad er en gul fagforening?

En gul fagforening som sagt en billigere fagforening end den traditionelle fagforening. De gule fagforeninger er politisk uafhængige lønmodtagerorganisationer. De står uden for de almindelige traditionelle hovedorganisationer som LO, FTF og AC. De gule fagforeninger er blandt andet Det Faglige Hus, Krifa, Frie, Business Danmark og Ase.

Så i bund og grund er en gul fagforening en fagforening, der er uafhængig.

Gule fagforeninger

  • Det, som kendetegner de gule fagforeninger, er, at man skal forhandle sin egen løn og ferietillæg. Det vil sige, det er en mere uafhængig fagforening, som mener, at man er sin egen herre, og man selv kan forhandle sin løn.
  • I stedet for at se deres medlemmer som en samlet enhed ser de deres medlemmer som kunder, der køber en ydelse. Den ydelse er at kunne få hjælp til at forstå de forskellige love, der er på arbejdsmarkedet. Det kunne for eksempel være funktionærloven, arbejdsmiljølov og ferieloven. Overenskomster er ikke noget, de beskæftiger sig med.
  • Er du ikke medlem af en traditionel fagforening, som har en overenskomst, kan du ikke strejke (kun i nogle sjældne tilfælde). De gule fagforeninger mener ikke, at man skal strejke for at få sin “vilje”. De mener derimod, at man skal snakke med sin chef og forhandle sig til de bedre vilkår, man gerne vil have, sådan at arbejdspladsen samtidig kan køre videre.
  • Samtidig går de gule fagforeninger også ind for, at sådan noget som minimumsløn ikke er noget, en fagforening skal bruge sin tid på. Det er noget, som politikerne skal beslutte, så det er ens for alle i hele Danmark.
  • Det sidste og mest kendetegnene punkt fra de gule fagforeninger er selvfølgelig, at det er en billigere fagforening end de traditionelle er.

Traditionelle fagforeninger

  • De traditionelle fagforeninger arbejder for, at fagforeningens medlemmer i fællesskab udpeger forhandlere, som forhandler med chefen om, at alle ansatte får så meget ferie og så høj som lav løn som muligt.
  • De traditionelle fagforeninger hjælper deres medlemmer med, hvad der nu kunne komme af sager, der har med overenskomsten at gøre
  • De traditionelle fagforeninger mener også, det er helt i orden, at de ansatte strejker, indtil de får deres krav om højere løn eller mere ferie opfyldt
  • De traditionelle fagforeninger arbejder for, at alle ansatte skal stå sammen i en fagforening, som sørger for, at alle får det samme i løn. Det vil sige, at man ikke skal forhandle sin egen løn, samt de ekstra tillæg der kan komme oveni lønnen. På den måde skal alle ansatte stå sammen om, at alle er sikret en rimelig høj løn.
  • Den sidste ting der selvfølgelig kendetegner de traditionelle fagforeninger er, at de er dyrere end de gule.

Hvilken er den bedste fagforening?

Det svært at svare endegyldigt på, hvilken fagforening er bedst. Vi er alle sammen forskellige, og vi har alle sammen forskellige behov. Men vi vil prøve at give et bud på den bedste fagforening for dig og dine behov.

Vi har valgt at kigge på det på to forskellige måder; medlemstal og tilfredshed.

Medlemstal

Den første, man kan kigge på, er medlemstallet. Hvis man kigger på medlemstal, er en fagforening som Krifa rigtig godt kørende. De har mange medlemmer, hvilket også må betyde, at mange er tilfredse med fagforeningen. Hvis man retter sig efter den overbevisning, vil en af de bedste fagforeninger være Krifa.

Tilfredshed

En anden måde, man kan kigge på, hvilken fagforening der er bedst, er ved at se på, hvor tilfredse deres medlemmer er. Der findes mange måder at bedømme en fagforening på. Fagforeningen kan selv lave en undersøgelse blandt deres medlemmer. De kan også få et eksternt firma til det.

Vi har valgt at kigge på Trustpilot, da det på Trustpilot er folk, der selv frivilligt har været inde og bedømme. Når man kigger på Trustpilot under fagforeninger, kan man se, at de Frie har en bedømmelse på 9,2 ud af 10. Det er en rigtig flot bedømmelse. Det er deres egne eller tidligere medlemmer, der har valgt at give dem den bedømmelse, og derfor må man også gå ud fra, at det er en af de bedste fagforeninger.

Hvad er en fagforening?

Ja det er jo egentlig ret smart at få styr på, inden man melder sig ind i en. Vi har her forsøgt at give et overblik over, hvordan fagforeningerne opstod, hvordan de fungerer i dag, og hvad kan en fagforening hjælpe med?

Historien bag fagforeninger

Historien bag fagforeninger strækker sig langt tilbage. De opstod i 1800-tallet, da der her var en begyndende industrialisering. Med industrialisering menes der, at der kom flere og flere fabrikker og produktionsvirksomheder. Man gik simpelthen væk fra at have eget landbrug og arbejde for sig selv. Det vil sige, at der i stedet opstod store grupper af ansatte, og derfor opstod fagforeningerne for at varetage de ansattes interesser. I denne periode begyndte man også oftere at skifte job, derfor blev der brug for nogen til at varetage sådan noget som ansættelsesforhold og vilkår, som også begyndte at spille en rolle. Specielt sikkerhed på arbejdspladsen og opsigelsesvarsler, var en vigtig del at få styr på i den periode.

Fagforforeninger i dag

En fagforenings rolle er i dag nogenlunde den samme, som den var i gamle dage. Det er selvfølgelig nogle helt andre fokusområder, samt nogle helt andre vilkår, der er på bordet i dag, men i bund og grund er en fagforenings rolle at skabe de bedste vilkår for den ansatte medarbejder og på mange måder holde arbejdspladserne i ørene.

Se et eksempel herpå i Politikken.

I dag kan fagforeningernes fokus være sådan noget som løn, uddannelse og arbejdsforhold.

Et andet aspekt, en fagforening har fokus på, er, at din arbejdsgiver overholder de gældende regler eller krav vedrørende din ansættelse. Det kan være de grundlæggende regler, men også de specielle, der er skrevet i din kontrakt. For eksempel kan løn og tillæg nogle gange være svært selv at skulle overskue. Hvad står der præcist i ens kontrakt, og hvad betyder det? Her kan man gå til sin fagforening med den, og de kan hjælpe en til at få et overblik og give juridisk hjælp.

En anden ting som en fagforening også kan, er at hjælpe på bagkant. Hvis du for eksempel er blevet snydt af din arbejdsgiver.

Her er et eksempel, hvor det er kommunerne, der er i fokus.

Der kan være mange forhold, der kan opstå tvivl omkring. Det kan for eksempel være løn, tillæg, feriepenge eller sygedagpenge. Opdager man efterfølgende, man er blevet snydt, kan det måske være svært at gå til sin arbejdsgiver og sige det. Derfor kan man gå til sin fagforening og få dem til at hjælpe. Fagforeninger har hjulpet rigtig mange mennesker med at modtage deres manglende betaling.

Fagforeningen kan hjælpe dig med at komme videre

Mange fagforeninger tilbyder i dag kurser og rådgivning til, hvordan du kan videreudvikle dig. Så det er ikke kun, når der er noget galt, eller når du skal have bedre vilkår på din arbejdsplads, en fagforening kommer i spil. Det kan også være, når du selv føler, at du skal videre, eller du skal have nye kompetencer, at fagforeningen kan hjælpe dig videre indenfor samme job eller til et nyt.

Hvad er en overenskomst?

Ja det er jo et spørgsmål, der også sagtens kunne melde sig på banen, når man sidder og læser om fagforeninger. Så derfor vil vi forsøge at forklare, hvad en overenskomst egentlig er, og hvad den er berørt af.

Helt simpelt er en overenskomst en aftale mellem en fagforening og en arbejdsgiverorganisation. Den handler tit og ofte om løn og arbejdsvilkår. En overenskomst bliver forhandlet cirka hver 3. til 4. år.

I Danmark er det det cirka fire ud af fem lønmodtagere, der er dækket af sådan en overenskomst.

Som sagt så handler en overenskomst typisk om løn og arbejdsvilkår. Det kan være ting såsom arbejdstid, ferie, efteruddannelse, indbetaling til pension, særlige rettigheder for gamle på arbejdspladsen og vilkår under sygdom og barsel. På den måde får alle på en arbejdsplads den fuldstændig samme aftale, og skal ikke ind at forhandle selv.

Hvad sker der ved uenighed?

Men hvad kan der ske, hvis fagforeningerne ikke bliver enige med arbejdsgiveren? Det der sker, hvis man ikke kan blive enige om en overenskomst, er, at den overgår, til det der hedder Forligsinstitutionen. Forligsinstitutionen vil så udarbejde et mæglingsforslag. Hvis arbejdsgiverne eller fagforeningen ikke vil acceptere et af mæglingsforslagene som, Forligsinstitutionen fremlægger, så bliver der konflikt.

Konflikter er typisk ikke noget, der sker i Danmark – de er faktisk rigtig sjældne.

Hvad er forskellen på en fagforening og a-kasse?

En fagforening og en a-kasse er tit noget, man ser og hører om sammen, men det er ikke det samme. Nogle har brug for begge, mens andre bare har brug for a-kasse. Man kan ved de fleste vælge kun at være medlem af a-kassen, men så går man selvfølgelig glip af nogle af de fordele, der er ved at være medlem af fagforeningen.

Hvad laver en fagforening?

Når man er medlem af en fagforening, har man ret til at få juridisk bistand, hvis der er problemer på din arbejdsplads, såsom hvis du eksempelvis bliver opsagt på din arbejdsplads, den går konkurs, du får en arbejdsskade, eller andet der kunne opstå. Derudover er der tit og ofte i de bedste fagforeninger medlemsfordele, som for eksempel uddannelse og coaching, som man kan gøre brug af.

Hvad laver en A-kasse?

Et medlemskab i en a-kasse sørger for, at du har et forsørgelsesgrundlag. Det vil sige, at hvis du bliver fyret eller bliver ledig, har du stadig en indtægt. Det er en god forsikring at have, hvis uheldet skulle være ude. Samtidig giver dit medlemskab af en a-kasse dig ret til at optjene efterløn. Din a-kasse står også for at udbetale andre ydelser som eksempelvis feriedagpenge.

Læs mere her på vores side om A-kasser.

Har du så brug for begge dele?

Man kan ikke svare for andre, om de både har brug for a-kasse og fagforening, men det, du kan gøre, er at læse lidt mere her på siden omkring fagforeninger. Du kan finde info om de billigste fagforeninger, de bedste fagforeninger og det mere generelle. På den måde kan du danne dig et overblik, og finde ud af om du har brug for begge dele.